Ons logo

 

Beste sympathisanten,

Nu het gewone leven zich stilaan probeert te herstellen, willen we jullie kort briefen over de stand van zaken van het bouwverhaal op de Hoekakker.

We brachten reeds eerder verslag uit van het arrest in de beroepsprocedure tegen de aanleg van het park (waarbij de rechter temporiseert en het besluit van de Raad van State afwacht over het beroep tegen het RUP). Het officiële document is inmiddels op datum van 28 april publiek gemaakt.
Voor inzage: Klik hier

Verder keurde op 8 mei het College van Burgemeester en Schepenen het voorontwerp wegeniswerken in functie van bouwfase 1 RUP Hoekakker goed.
Voor meer details: lees het hier
! Dit besluit is voorwaardelijk. Deze goedkeuring heeft enkel waarde wanneer de Raad van State het beroep tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan zou verwerpen.

Tevens ontvingen we van een sympathisant een fictieve dankbrief aan het districtsbestuur voor de annulering van het bouwproject Hoekakker nu we meer op onze onmiddellijke wandelomgeving zijn aangewezen. Lees de brief hier

Het is een originele ingeving maar zoals bekend: de eindbeslissing voor het behoud van de volledige Hoekakker als open ruimte ligt in handen van de rechtscolleges en in het bijzonder van de Raad van State.

Hopelijk worden de inspanningen van de bewoners na bijna 4 jaar beloond met een gunstige uitspraak.
Lees meer over de stand van zaken RVS  en de stand van zaken RvVB

Gezonde groeten

….

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE