Chronologisch overzicht van alle nieuwsbrieven die aan de bewoners werden verstuurd


Indien U graag onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen: stuur een mailtje naar: website@hoekakker.be..

 

2022 06 23: Stad koopt 4 hectare groen op het Laar.

2022 03 01: Goed nieuws door het Krokusakkoord van de Vlaamse regering?

2021 12 06: Omgevingsvergunning vernietigd: stand van zaken

2021 09 03: Belangrijk – toch bezwaar indienen!!!

--> 2021 09 02: Zeer hoopvol nieuws na 6 jaar (juridische) strijd <--


2021 08 10: Openbaar onderzoek verplaatst, nieuwe bezwaren kunnen weer

2021 08 01: Brief aan minister Demir. BOLSE/HOEKAKKER/LENORA/RED DE VOORKEMPEN

2021 07 26: Verkaveling Hoekakker - Update

2021 01 07: Uitspraak Raad Van State?

2020 10 20: Stand van zaken en Hoekakker 2?

2020 05 30: Update: stand van zaken procedures

2020 03 05: Nieuws: beroep Raad voor Vergunningsbetwistingen

2020 02 16: De leefbaarheid in onze ruimere omgeving: twee grote items die onze aandacht vragen.

2020 02 11: Nieuws over onze nieuwsbrief

2019 09 14: Vraag om financiele steun via luchtige flyer..

2019 06 28: Zomerupdate: een weldadige vakantie gewenst

2019 05 09: Op 24/04/19 vond een werkbank plaats, volledig gewijd aan de 2de spoorwegontsluiting. Cruciale vragen bleven daarbij onbeantwoord.

2019 04 15: Kans om bezwaarschriften tegen uitbreiding goederenspoor in te dienen (beperkte tijd).

2019 02 17: Korte nieuwsflash: Infrabel maakt herneming uitbreiding goederenspoor bekend.

2019 01 12: Gelukkig nieuwjaar! Een update van de juridische acties en de gemaakte kosten.

2018 11 26: De Vlaamse regering verklaard ons beroep tegen de vergunning voor het park ongegrond.

2018 10 13: Juridische stand van zaken

2018 09 20: Wat is er gaande op de Hoekakker en welke procedures hebben wij gestart?

2018 08 21: Waarom we de strijd niet aangaan tegen de aangekondigde archeologische opgravingen

2018 08 10: Onze stappen tegen de aangekondigde archeologische opgravingen en de lopende procedures

2018 07 04: "Naar de Raad Van State: vraag om ons (financieel) te steunen..

2018 06 02: Oproep om mee beroep aan te tekenen tegen de aanleg van het “park” en tegen het RUP

2018 05 04: De Antwerpse gemeenteraad toonde geen moed: we zullen beroep aantekenen via alle juridische mogelijkheden

2018 04 21: Met een beetje wijsheid en politieke moed is er hoop voor de Hoekakker

2018 03 31: Buurtcomité in overleg met Bart De Wever en Koen Palinckx

2018 03 23: Advies GECORO aangaande de bezwaarschriften bekend gemaakt

2018 02 23: Openbaar onderzoek park - presentatie bezwaarschrift

2018 02 11: Nieuw openbaar onderzoek - oproep tot medewerking

2017 12 14: Deadline om bezwaarschriften in te dienen in aantocht

2017 11 29: Oproep om bezwaarschriften in te dienen.. en ze mee te verspreiden

2017 11 15: Uitnodiging op onze info-avond

2017 11 01: Wijziging datum infoavond door vervroeging openbaar onderzoek

2017 10 29: Uitnodiging infoavond LENORA en vooraankondiging eigen infoavond

2017 09 04: Openbaar onderzoek in aantocht: cruciale fase voor de Hoekakker.

2017 07 07: Ekeren luistert NIET + Geen woorden maar daden: nu en in de toekomst

2017 06 21: Een terug- en vooruitblik en een oproep om talrijk aanwezig te zijn op maandag 26 juni om 20u in het Ekerse districtshuis

2017 05 13: Onze nieuwe flyer- en affichecampagne en het scenario voor de Puihoek

2017 04 25: Verslag info-(inspraak?)-moment met open brief aan Ekerse districtsraad en BUUR

2017 04 13: Inspraakmoment op 22 april? Bewoners laat uw stem horen!

2017 03 19: We steken een tandje bij: oproep om ons te helpen

2017 02 02: Ekerse districtsraad keurde de richtnota RUP Hoekakker goed. Welke stappen volgen nu?

2017 01 28: Nieuwsbrief als reactie op een perscommuniqué van de Stad + Oproep voor een talrijke aanwezigheid op 30 januari om 20u in het Ekerse districtshuis .

2017 01 22: Reactie op de nieuwsbrief door districtsburgemeester Koen Palinckx - wederwood van het comité (ter afronding)

2017 01 21: Oproep aanwezigheid op belangrijke Ekerse districtsraad 30 januari om 20 u + stand van zaken.

2016 12 21: Bijna een nieuw jaar; stand van zaken.

2016 12 08: Reminder manifestatie op 10 december 2016 en (gratis) affiche-actie !

2016 12 03: Aankondiging manifestatie op 10 december 2016 en (gratis) affiche-actie ! Oproep om massaal aanwezig te zijn en massaal de affiche voor je raam te hangen.

2016 11 24: Het verslag van de interpellaties die de oppositie heeft ingediend tijdens de gemeenteraad van 22 november in Antwerpen.

2016 11 23: Aankondiging van onze website

2016 11 05: Oproep aan bewoners van Ekeren Donk om zich aan te sluiten bij onze bewonerslijst (verspreiding van 2.500 exemplaren in alle bussen van Ekeren Donk)

2016 10 26: Kennisname advies van districtsraad aan stad Antwerpen en commentaren hierop

2016 10 16: Eerste bezwaarschrift van enkele bewoners aan de voorzitter en Raadsleden district Ekeren.

2016 10 14: Eerste vaststellingen na kennisname van het Masterplan Hoekakker op het infomoment van 30 september, georganiseerd door de stad Antwerpen en bouwheren De Ideale Woning en Vooruitzicht

2016 09 16: eerste nieuwsbrief van het buurtcomité Hoekakker over stand van zaken inzake goederenspoor Oude Landen (project 2012) enerzijds, en een nieuw project voor bebouwing Hoekakker (vanaf 2017) anderzijds


 

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE